• *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
   

           
                                      

  UCHINO強調〝Lifstyley Designing"的品味生活方式,以健康、環保機能為主軸,傳達[浴室生活文化]新概念。基於這個嶄新的概念,UCHINO進而推出的[The Body&Bath Shop]提供了高品質的居家衛浴雜貨。